Çapa Türküleri

Masa üstünde pekmez

Bu pekmez bana yetmez

Şu Eğret’in kızları

Fistansız kocaya gitmez

Evreşe yolları dar

Söyle yarim ayrılık mı var?

Masa üstünde fener

Yarimin adı Ömer

Yarim beni görünce

Pervane gibi döner

Oy dağlar dağlar

Ardında yarim ağlar Şu deremin söyüdü

Ben giderken göyüdü

Ellemeyin yarime

Öksüzlükte büyüdü

Şu tarla bizim tarla

Parla sevdiğim parla

Yanıma gelezsen

Karşıdan mendil salla

Arpalar dize kadar

Gel yarim bize kadar

Sana çorap öreyim

Topuktan dize kadar

İki tren çarpışır

Acı acı bağrışır

Çıkar yarim ceketi

Sana gömlek yakışır

Afyon’un ovasında

Su durmaz kovasında

Yarim aklıma düştü

Namazın duasında

***

Şu derenin uzunu

Kıramadım buzunu

Aldım Eğret kızını

Çekemiyom nazını

Üzüm koydum sepete

Yar oturur tepede

Eğil yarim öpeyim

Gideceğim gurbete

***

Raftaki siniler

El vurmadan iniler

Gurbetteki yarimin

Kulakları çiñiler

Oy dağlar dağlar

Ardında yarim ağlar

***

Fasulyeyi kuruttum

Pişirmeyi unuttum

Gel yarim konuşalım

Ben annemi unuttum

Fasulyeyi pişirdim

Toprak tenceresinde

Gel yarim konuşalım

Mutfak perceresinde

Evrese yolları saz

Gündüz çalış gece mektup yaz

***

Kale kaleye karşı

Kalenin ardı çarşı

Ben askere gidiyom

Dosta düşmana karşı

Kaleden iniş m’olur

Ham demir gümüş m’olur

Akşamdan söz verip de

Sabaha dönüş m’olur

***

Sandığımı açamadım

Çeyizimi seçemedim

Altı ay yedi yıldır

Ben bu dertten geçemedim

Anam ağlar için için

Ben bilirim benim için

Kardeşlerim gül topluyor

Kabrime dikmek için

Doktor bize gelir gider

Annem beni merak eder

Merak etme anneciğim

Bu dert beni alır gider

Hanaylar yaptırdım döşedemedim

Zalim felekle baş edemedim

Çifte kuzuları eş edemedim

Beri gel a yarim beri gel

Ben adam yemem

Sandığımın kilidi yok

İçerimde dertlerim çok

Ünnen gelin başdoktora

Bu ölümün çaresi yok

Mavi yazmam olacak mı

Ters yanından sokacak mı

Al kundakta körpe kuzum

Ellere kalacak mı?

***

Pencereden kaz geliyor

Çevre çevre nar geliyor

Açtım baktım al yorganı

Verem gelin can veriyor.

Bir Yorum Yazın