Sülale İsimleri

-Araplar(Sarı Mustafalar)(Tok)

-Çolaklar(Kurt)

-İşoflar(Okutan)

-Kobaklar(Kopan -Kaçmaz)

-Hatipler(Aykaç)

-Selimler(Çolak Ömerler)

-Hacı Mahmutlar(Öztürk)

-Hacılar(Muratlar(Azbay)

-Arzumanoğulları Azbay)

– Hacı (Azbay)

– Haceller(Hacı Aliler-Dadak)

-Devrimbeşler(Aydın)

-Külcüler(Türabiler-Külte)

-İdrisler(İdis-İbili)

-Tatiresiller(Omak)

-Şeker Aliler(Omak)

-Buruşaklar(Omak)

-Hassönler(Koç)

-Gecekondular(Omak)

-Çil Mahmutlar(Omak)

-Aşağılılar(Bar)

-Çatallar(Küçük İsmail Oğulları)(Soylu)

-Döneler(Çalışır)

-Gaziler(Yıldız)

-Urgancılar(Öncül)

-Kemikler(Öter)

-Kara Ömerler(Kök)

-Gulizler(Kara Mehmetler)

-Kasaplar(Eser)

-Musuloğulları(Gavur Aliler)-(Efe)

-Bacılar(Değer)

-Çakmaklar(Kızılyer)

-Kantinler(Kızılyer)

-Hakkılar(Patlaklar)(Yirgal)

-Ahmet Çavuşlar(Şık)

-Manavlar(Öztürk)

-Koca Ahmetler(Tekdaş)

-Karapaçalar(Çetin)

-Yörükoğulları(Tüblek)

-Mardaklar(Saki)

-Daldallar(Honça)

-Çakırlar(Erdem)

-Karaburunlar(Mola)

-Sağırlar(Sancak)

-Akbaşlar(Karakaya)

-Arzılar(Tüblek)

-Emrullahlar(Onay)

-Kavalcılar(Aracı)

-Paşalar(Yaman)

-Abdiler(Toka)

-Yumruklar(Tüblek)

-Omarcıklar(Sağlam)

-Garmenler (Geçer)

-Keklikler(tül)

-Tekeliler (Taşkın)

-Cavalar(Er)

-Guguklar(Ün)

-Kuyucular(Mola)

-Kasablar(Eser)

-Gavşaklar(Kalkan)

-Veyyisler(Kabadayı)

-Yeşil Ömerler(Fidan)

-Cüceler(Öncül)

-Hacı Arifler(Varlı)

-Eyübler(Dirlik)

-Kalkancılar(Aytar, Kayır, Tırık, Alperen)

-Sıntırlar(Sımsıkı)

-Hacı Eminler(As)

-Kalecikli bakkal hacı(Çelik)

-Yahyalar(Diril)

-Yörükler(Demir)

-Bilallar(Kaynar)

-Çakallar(Yet)

-Dayılar(Yola)

-İrafanlar (Dalgalıoğlu)

-Tekellerinkocakafa(Temel)

-Coruklar(Oran)

-Telliler (Öztürk)

-Hacıabdurrahmanlar(Selek-Keleş)

-Çatallar-İbişler (Tür)

-Sarı Hasanlar (Dadak)

– Bilallar (Kaynar)

-Hacı Hafızlar (Kirkit)

-Eseler (Eminç)

-Daldallar (Honça)

-Naimeler (Kırbaç)

Bir Yorum Yazın