Osmanlı Döneminde Eğret

Selçuklu ve beylikler döneminden günümüze intikal etmiş yazılı belge sayısı çok sınırlı olduğundan Eğret yöresi hakkındaki ilk yazılı kayıtlara Osmanlı döneminde rastlamaktayız. Osmanlı döneminde Eğret köyü ve çevresi hakkında ulaşabildiğimiz ilk yazılı kaynaklar Tapu Tahrir Defterleridir. Bununla birlikte Vakıf Defterleri, Hurufat Kayıtları, Şeriyye Sicilleri ve kanunnameler faydalanacağımız diğer kaynaklardandır.

EĞRET O ZAMANLAR NAHİYEYE BAĞLI BİR KÖY

Şimdi Tapu Tahrir Defterlerinde Eğret ve çevre köylerine ait ilk kayıtları inceleyebiliriz: Tahrir Defterlerinde Eğret köyü hakkındaki ilk kayıt, TD 147 numaralı defter ile bu defterin icmali (özeti) durumunda olan TD 438 numaralı defterde geçmektedir. İcmal defter, hicri 935 miladi 1528, mufassal defter ise, hicri 937 miladi 1530 tarihlidir. Bu defterlere göre Eğret, Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Sancağının, Karahisar Kazasına (merkez kaza) bağlı Kırhisar Nahiyesinin bir köyüdür.

EĞRET’İN 2 BİN 914 AKÇE VERGİ GELİRİ VAR

Köyün vergi geliri 2.914 akçe olup Karahisar-ı Sahip (Afyon) mirlivasının hassıdır yani vergi geliri mirlivaya gitmektedir. Ayrıca Eyret köyüne bağlı Salak-viranı adında bir mezrası vardır. Bunun yıllık vergi geliri ise 207 akçe olup sipahi timarıdır. (Bu geliri sipahi almaktadır.) TD 147 numaralı defterde ise daha geniş bir şekilde köyde yaşayanların isimleri teker teker yazıldıktan sonra köyde üretilen hububat miktarı ve bunlardan alınan vergi miktarları ile zirai ve sınai faaliyetlerden alınan vergiler yer almaktadır. Buna göre köyde 3 mudd[12] hınta (buğday), 9 mudd 10 kile şair (arpa), 3 kile burçak, 1 kile nohut ve 6 kile mercimek üretilmekte bunlardanda yıllık 2.042 akçe vergi alınmaktadır. Ayrıca bostan vergisi olarak 25 akçe, zemin vergisi olarak 60 akçe, adet-i ağnam (hayvanlardan alınan vergi) 35 akçe, resm-i küvvare (arı kovanlarından) 110 akçe, 1 aded asiyabdan (değirmen) 30 akçe, çift resmi[13] olarak 512 akçe ve badhava[14] olarak da 100 akçe vergi alınmaktadır.

Bir Yorum Yazın