İdari ve Coğrafi Durum

İDARİ DURUM

Anıtkaya, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar Karahisar-ı Sahib(Afyon) sancağı merkez Kırhisar ve daha sonra da Etrafşehir nahiyelerine bağlı bir köy durumundadır.  Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte Afyon ili merkez kazasına bağlı nahiye konumuna gelmiştir. Anıtkaya Nahiyesi daha sonra ilçe yapılmak istenmiş fakat köy ihtiyar heyetinin, çeşitli endişelerle karşı çıkması sonucu İhsaniye ilçe olmuştur. İhsaniye’nin ilçe olmasından sonra, 28.05.1942 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Anıtkaya Nahiye merkezi, İhsaniye ilçesine kaydırılmıştır.  1959 yılında belediyelik olan Anıtkaya bir müddet İhsaniye ilçesine bağlı kalmışsa da daha sonra tekrar Afyon merkez ilçeye bağlanmıştır.

ANITKAYA YENİDEN KÖY

2013 yılında çıkarılan, kamuoyunda ‘Büyükşehir Kanunu’ olarak bilinen kanunla birlikte nüfusu 2000’in altında yer alan beldelerin tamamı köy olmuştur. Kanuna göre 2011 yılı nüfusu baz alınmıştır. O dönemde Anıtkaya’nın nüfusu 1920 olmasından dolayı kapatılan beldeler arasında Anıtkaya’da yer almıştır. Kanunun çıkacağı söylentilerinden sonra dışarıda yaşayan emekli vatandaşlar köy nüfusuna kayıt ettirilse de, kanuna göre 2011 yılı nüfusu baz alındığı için Anıtkaya köy olmuştur. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerle birlikte Anıtkaya halkı belediye başkanı yerine muhtarlık için sandığa gitmiştir.

COĞRAFİ KONUMU

Eski adı Eğret  olan  Anıtkaya, Afyon merkez ilçeye bağlı olup İhsaniye ve Sincanlı ilçe sınırları arasından Kütahya’ya uzanan Afyon-Kütahya karayolu üzerinde bulunmaktadır.  Afyon’a 30 Kütahya’ya 70 Zafer Havalimanına 30 kilometre,  uzaklıkta olan köye en yakın ilçe İhsaniye’dir(10km). Kütahya’nın Altıntaş ilçesi(30km) ile Afyon’un Sinanpaşa ilçesi(25km) köye yakın diğer ilçelerdir. Tarım İl Müdürlüğünün verilerine göre 90 bin dekar araziye sahip Anıtkaya, kuzeyden Susuz Osmaniye(İhsaniye), Cumalı(İhsaniye) ve Karaca Ahmet(İhsaniye), kuzey batıdan Yenice(İhsaniye), batıdan Olucak(Afyon-merkez) ve İl bulak dağı, güney batıdan Çatkuyu(Sincanlı) ve İl bulak dağı, güneyden Bayramgazi(Afyon) ve Saadet(Afyon), doğudan Aşağı Tandırı(İhsaniye) ve Yukarı Tandırı(İhsaniye) köyleriyle komşudur.

İKLİMİ

İç-Batı Anadolu’nun en yüksek kesimi olan Afyonkarahisar coğrafi şartları itibarıyla İç Anadolu’nun iklim şartlarını gösterir. Bu nedenle iklim tipik karasal iklim özelliğindedir. Kışları soğuk ve sert, yazları sıcak ve kuraktır. Havasının aşırı soğukluğundan dolayı “Afyon’un havası sert, insanı mert olur.” söylemi şöhret kazanmıştır.

DAĞLARI

Eğret Vadisi olarak bilinen ve dalgalı arazi tipinin görüldüğü Anıtkaya’nın deniz seviyesinden yüksekliği 1200-1500 m. arasında değişmektedir. Kasaba’nın 5 km batısında bulunan ve Kuzeyden güneye doğru uzanan İl bulak dağının zirvesini Resul Baba tepesi(1500m) oluşturmaktadır. İl bulak dağının güney ucunda bulunan Resul Baba tepesi, Afyon ovası, Sincanlı ovası, Eğret ovası ve İhsaniye ilçesi köylerinin çıplak gözle izlenebildiği stratejik bir konuma sahiptir.

Bir Yorum Yazın