Çeşme ve Kuyular

Kasaba arazisi üzerinde çok sayıda çeşme ve kuyu bulunmaktadır. Genelde hayır sahibinin adıyla anılan kuyu ve çeşmeler bulundukları mevkiilerin adı olmuşlardır. Kavas kuyusu, Hacı Ahmet kuyusu, Çorbacı kuyusu, Kobak kuyusu, Zincirli kuyu, Aliyenin kuyu…..Yörük Çeşmesi, Omarcık, Çolagın Çeşme gibi…

Kasaba’nın tek akar çayı güney-batı ucunda bulunan pınardan beslenip Söğüt altı, Höyük dibi ve At mezarı mevkilerinden geçmektedir. Akar çay’ın taşıdığı su hacmi yaz mevsiminde düşse de çevresindeki bahçelerin sulanmasında kullanılabilecek miktardadır. Rivayetlerde eskiden Çayır özü mevkiinden başlayıp kasabanın kenarından At mezarı mevkiine ulaşan kuvvetli bir akar çayın varlığından bahsedilmektedir. Ayrıca bu akar çayın kenarlarında sazlıkların oluştuğu, bugün kaz çayırı(Gaççatır) olarak bilinen yerlerin eskiden gölet olduğu ve buralarda yaban kazlarının konakladığı anlatılmaktadır. Aynı su kaynağıyla At mezarı mevkiinde bir değirmenin çalıştığı ve mandacılığın da yaygın olduğu rivayetler arasındadır. Arşiv belgeleri tarihi süreç içinde Eğret köyünde azami üç değirmenin bulunduğunu bununla bitlikte bol miktarda camus ineğinin varlığını destekler mahiyettedir. (TD.154, h.980m.1572, Afyon Şeriyye sicilleri,556/12-570/381) Bahsedilen akar çayın geçtiği güzergah, bugün kasabanın en verimli topraklarından bir kısmını oluşturmaktadır.

 

Bir Yorum Yazın