Deyimler

Ağzına kılığına bakmadan : Boyundan büyük işlere karışanlar için söylenir.

Anası yapılı : Karakter ve davranışları bakımından annesine benzeyen. Bu deyim genellikle olumsuz benzetmelerde kullanılır.

Angı bengi olmak : Hayal kırıklığına uğramak, çok şaşırmak.

Anıza bastın, kara bastın : Yaz mevsiminden sonra hemen kışın bastırdığını anlatan bir deyim.

Bir sürüyor, biri sürgülüyor : İki kişinin anlaşarak başkalarını çeşitli yalanlarla aldatması.

bir kesere kulp olmak : işe yaramak

Canını sevdiğim : Tabiat olayları karşısında, Allah’ın birer yaratığı olan yağmur, kar, rüzgar, bulut, dağ vs. gibi varlıklar için, onlara saygısızlık yapmamak gayesiyle bu söz kullanılarak hitap edilir.

dede gülü : ilerleyen yaşlarda sahip olunan çocuk

Dul karı çocuğu gibi : Lüzumsuz yere çok konuşan.

Düğün arpasıyla at tavlanmaz : Geçici işlerle uğraşmayıp asıl aileyi geçindirecek iş ile uğraşılmalıdır.

el akıl kaparken sen nokul kapmışsın

elekçi karısı : çok gezen kadın

El ağzına bakan sel ağzına yuva yaparmış: Başkalarının sözüne bakan kişi doğru karar veremez.

Elin unuyla ananın kırkını yapma : Başkasının malıyla kendi işini görmenin yanlışlığını anlatır.

Elli altıya boğmak : Konuyu saptırıp ortalığı karıştırmak.

Eskiden ahiretteymiş, şimdi Eğret’te : Geçmişi karanlık olup da şimdi iyi insanmış gibi görünenler için kullanılır.

Gaç gızım gaç : Bir hareketin karşıdakine yakıştırılamadığını anlatır.

Gavur Bungar’a mı geldi? : “Bungar” kasabanın güneyinde bir su kaynağıdır. Kasaba Yunan işgali yaşadığından, bu olaya telmihte bulunularak aceleye gerek olmadığı, işlerin yavaş yavaş da ilerleyebileceği bu sözle anlatılır.

Gavur hamamı gibi : Bir yerin veya havanın çok sıcak olduğunu belirtmek için bu söz kullanılır.

Gudum galdırmak : Tozu dumana katmak, gürültü patırtı etmek.

Hırt karınlı : Kıskanç, kötü düşünceli.

İlaca yaramamak : Hiçbir işe karışmamak.

İnsan insanın ağısını alır : Birisiyle dertleşildiği zaman onun zehirini almış gibi rahatlamasını sağlarız.

İnsana benzemedik : Hakaret amacıyla karşıdakini insandan başka bir yaratığa benzetmek.

keser görmüş, tasar görmemiş : eğitimsiz, düşünmeden davranan

Nerede çalgı, orada galgı : Bütün endişelerden uzak, gününü gün eden kimselere karşı söylenir.

onmadık : her zaman aynı hatayı yapan

Sonradan görme, gavurdan dönme : Sonradan görmelerin ne kadar yanlış davrandıkları böyle bir benzetme ile anlatılmış

Soyunku soya, sümüğünkü sümüğe : Çocukların anne ve baba tarafından mutlaka sülülesine çekeceğini anlatır.

Şubatın sıpası, martın arpası : Bazı işlerin zamanında yapılması gerektiğini anlatan bir deyim.

tekne kazıntısı : son çocuk

usturası belinde : belalı

yağır gibi olmak : çok kirlenmek

Yalanına gıran girsin : Çok yalan söyleyeni protesto etmek gayesiyle söylenir.

Yılan ağzında gibi çığırmak : Korkmuşcasına bağırmak.

yontulmadık : eğitimsiz

Bir Yorum Yazın